smart kpi
https://smart-kpi.kyiv.ua/wp-content/uploads/2022/02/Logo-smart-final-fon-nt-1.png
Будьмо знайомі!

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона

КПІ

Ми - підрозділ (раніше - факультет) Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського, а саме Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона. Навчання відбувається по спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій».
В межах однієї освітньої програми студенти можуть спеціалізуватись за такими напрямками:

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

Готує фахівців зі зварювання, де поєднуються класичні базові знання з прикладної механіки та широкий спектр новітніх технологій зварювання, зварювальних матеріалів із заданими властивостями, проектування механічного обладнання, діагностики і прогнозування надійності та працездатності зварних конструкцій, сертифікації та управління якістю у виробництві.
Випускники кафедри успішно працюють у будь-яких галузях економіки по всьому світу, тому що система підготовки здобувачів вищої освіти дозволяє швидко адаптуватись та перекваліфіковуватись відповідно до змін ринку праці.

РОЗРОБКА СУЧАСНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ та НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ТА МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХНІ

Готує системних інтеграторів зварювального та супутнього обладнання для безлюдних технологій. Це поєднання механіки, електроніки, програмування, 3D моделювання, мереж, верстатів із ЧПК, роботів та нероз'ємних з’єднань сучасного світу. Ми навчаємо інтелектуальним системам управління і виконавчим механізмам (роботам, ЧПК, адитивним процесам, напилення, наплавлення, зміцнення), комп'ютеризованим джерелам живлення, вдосконаленим процесам зварювання та інженерії поверхні.
Ваша майбутня сфера діяльності дуже широка. Ваші знання та диплом дозволять Вам працювати у багатьох суміжних галузях, а іноді і досить віддалених (медицина, адитивне виробництво). Знання та навички наших фахівців дозволять осідлати четверту хвилю промислової революції (масове виробництво індивідуальних речей).

ЛАЗЕРНА ТА ФІЗИКО-ТЕХНІЧНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ

Основними завданнями, які здатні виконувати фахівці за цією спеціалізацією: дослідження взаємодії лазерного променю з оброблюваними матеріалами; створення нового лазерного устаткування; експлуатація лазерного технологічного обладнання; проведення ремонтних та пусконалагоджувальних робіт; проектування технологічного обладнання для впровадження новітніх лазерних операцій обробки.
Наші випускники розуміються на оброблювальних центрах, металорізальних верстатах, технологічних комплексах для лазерної, плазмової, електроерозійної та гідроабразивної обробки з ЧПК. Також вони здатні розробляти програми керування та технологічні процеси виготовлення виробі