smart kpi

Нова освітня програма «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»

В нас нова освітня програма «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій», спеціальність 131 «Прикладна механіка», КПІ імені Ігоря Сікорського, підрозділ – Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона.