smart kpi

Новий підручник кафедри для міжнародних інженерів

Підручник є пілотним проектом зі створення серії підручників для міжнародних інженерів-зварювальників відповідно до Програми «IIW Guideline for International Welding Engineers, Technologists, Specialists and Practitioners. Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification» («Настанова IIW для міжнародних інженерів, технологів, спеціалістів та практиків зі зварювання. Мінімальні вимоги до освіти, іспитів та кваліфікації»). Метою проекту є подання зрізу сучасних знань у галузі зварювальної науки, технологій та обладнання. Роботу ініціював, очолював і редагував академік Борис Патон.

Матеріал підручника складається з чотирьох модулів, що відповідають розділам програми IIW: 4.1 Introduction to quality assurance in welded fabrication (Вступ до забезпечення якості у зварювальному виробництві); 4.2 Quality control during manufacture (Контроль якості у процесі виробництва); 4.6 Measurement, Control and Recording in Welding (Вимірювання, контроль та реєстрація у зварюванні); 4.7. Imperfections and Acceptance Criteria (Дефекти та критерії приймання); 4.8 Non-Destructive Testing (Неруйнівний контроль).

Освоєння знань з управління якістю пропонується з позицій функціонування сучасної системи управління підприємством, реалізації процесного підходу, розуміння та задоволення вимог та очікувань зацікавлених сторін. Розглянуто основи управління ризиками. Описання модулів за темами вимірювання, дефектів та неруйнівного контролю ґрунтуються на вимогах міжнародних стандартів. Автори, виходячи із власного досвіду викладання, надали матеріал у нескладній формі з великою кількістю ілюстрацій.

Вітаємо С. Фомічова, І. Скачкова, Є. Чвертко, С. Мінакова із завершенням плідної праці!